NÓNG: Đã bớ được nghi phạm xu-ống tay với chủ shop quần áo đêm qua tại Bắc Giang

NÓNG: Đã bớ được nghi phạm xu-ống tay với chủ shop quần áo đêm qua tại Bắc Giang